Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:45

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ

В Държавен вестник бр. 26 от 7 март 2008 г. са публикувани измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване. Една от най-важните промени в наредбата е съкращаването на срока, в който правоимащите лица ще получават дължимите им обезщетения от държавното обществено осигуряване. Паричните обезщетения и помощи на осигурените лица, както и на самоосигуряващите се вече ще става в срок от 15 работни дни, считано от представянето на необходимите за това документи в съответното териториално поделение (ТП) на НОИ, а не в 30-дневния срок, действащ досега.

Друго изменение е това, че териториалните поделения на НОИ от 1 април 2008 г. ще извършват преводите на паричните обезщетения на правоимащите лица два пъти седмично по декларираните от тях банкови сметки. Досега тези преводи се извършваха веднъж в седмицата.

Нов момент е въведеното изискване документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи на осигурените лица да се подават задължително, след като са подадени данни за осигуряването им в съответните териториални дирекции на НАП. По смисъла на новата разпоредба фактически подаването на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО се извършва един ден след сроковете за подаването на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице". С това се избягва неудобството за осигурителите да посещават в един и същ ден както териториалните поделения на НОИ, така и териториалните дирекции на НАП.

Удължаването на сроковете за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица дава възможност на осигурителите да подготвят коректно необходимите документи и да ги попълнят според изискванията на наредбата. Посочените крайни срокове в наредбата не изключват възможността документите да бъдат представени в ТП на НОИ и преди тези срокове.

Нов момент е и създадената възможност осигурителите да подават документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи и в териториалните поделения на НОИ, където имат обособени дейности, дори в случаите, в които тези дейности не са регистрирани на територията на тези поделения. / dnevnik.bg

 

Реклама