Съобщение относно подаването на осигурителните декларации

Печат
Понеделник, 11 Май 2009 19:25
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:01

>> От 24.04.2009 г. лицата/осигурителите, които подават данни към НАП по Декларация обр. № 1 ще ползват променени „Структура и формат на файл за подаване на данни в електронен вид...." (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица)

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 2 за 2009 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (може да се ползва и за първоначална инсталация)

Обновяване № 2 за 2009 г. за Windows 98

Ръководство за инсталация на обновяване № 2 на програмния продукт (под Win)

Програмен продукт под DOS

== > Обновяване № 4 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6,

Ръководство за инсталация на обновяване № 4 на програмния продукт (под DOS)