Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:01

>> От 24.04.2009 г. лицата/осигурителите, които подават данни към НАП по Декларация обр. № 1 ще ползват променени „Структура и формат на файл за подаване на данни в електронен вид...." (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица)

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 2 за 2009 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (може да се ползва и за първоначална инсталация)

Обновяване № 2 за 2009 г. за Windows 98

Ръководство за инсталация на обновяване № 2 на програмния продукт (под Win)

Програмен продукт под DOS

== > Обновяване № 4 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6,

Ръководство за инсталация на обновяване № 4 на програмния продукт (под DOS)

  • .................................................................

    >> От 27.04.2009 г. стартира подаването на декларации обр.1 и обр.3 през Интернет страницата на НАП. От същата дата лицата, заявили пред НАП ползване на услугата за подаване на осигурителни декларации по Интернет, ще получат автоматично права за подаване на декларации обр.1 и обр.3 по Интернет чрез новите електронни услуги, без да подават ново заявление. Подаване на ново заявление се изисква само в случай, че до момента лицата не са заявявали пред НАП ползване на услугата „подаване на осигурителни декларации” по Интернет.

    >> От 25.04.2009 г. до 27.04.2009 г включително ще бъдат извършвани технически дейности, в следствие на което е възможно да се получи забавяне в обработката на други декларации и документи, подавани от клиентите на НАП по Интернет. Забавяне ще се получи и при получаване на обратните съобщения за резултатите от извършената обработка.

    НАП се извинява на своите клиенти за причинените им неудобства в посочения период.

 

Реклама