Указание относно прилагането на ЗКПО

Печат
Понеделник, 11 Май 2009 19:21
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:57

Указание №62-00-17/06.04.2009 г. относно: Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от Закона за корпоративното подоходно облагане от кооперация с предмет на дейност винопроизводство