Указание относно: Данъчно третиране на командировачните пари на персонала, плаващ по море..

Печат
Понеделник, 11 Май 2009 19:05
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:48

Указание №04-19-68/26.01.09 относно: Данъчно третиране на командировачните пари на персонала на водните транспортни средства, плаващи по море под българско или чуждо знаме