Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:45

Указание №24-003/22.01.2009 г. относно Измененията и допълненията в:

  • Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица
  • Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г

 

Реклама