Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:41

Указание № 24-00-2/12.01.2009 г. относно: Размери и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС”; осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Приложение 1: Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2009 г

Приложение 2: Пример във връзка с изменението на чл. 6, ал. 8 от КСО

 

Реклама