Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 21:48

Указание относно прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2012 г. /обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г./ и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност.


Формуляри и образци за регистрация и осигуряване

обр.ОК-1. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице

обр.ОК-3. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице

обр.ОК-4. Искане за издаване осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник

обр.О-15. Приемна карта за профилакториум, балнеосанаториум или рехабилитационен център

обр.О-18. Картон за получаване на бланки болнични листа

Подобни статии:
 

Реклама