Самоосигуряващите се трябва да подават декларация при започване или край на дейността за която се регистрирани като самоосигуряващи

Печат
Неделя, 19 Април 2009 22:30
Последно променен на Вторник, 05 Октомври 2010 23:42

Промяната се прави, защото самоосигуряващите се подлежат на задължително осигуряване за всяка регистрирана трудова дейност

Самоосигуряващите се лица ще подават декларация за започване, прекъсване , възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани. Това предвижда одобрена от правителството промяна в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

Изменението е необходимо, тъй като в случаите, когато самоосигуряващите се лица упражняват регистрирана трудова дейност на повече от едно основание, те подлежат на задължително осигуряване за всяка регистрирана трудова дейност.

С допълненията на Наредбата се регламентира ред за осигуряване на съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат. Те могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

С документа се урежда и възможността за издаване и заверяване на осигурителните книжки на посочените лица и срокът за внасяне на осигурителните вноски. Измененията и допълненията на Наредбата са във връзка с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване със Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. и промените, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1 януари 2008 г.

Подобни статии: