ПРАВО НА ПЕНСИЯ

 

ЖЕНИ

 МЪЖЕ

година

възраст

 сбор от възраст + стаж
(точки)

стаж
(при мин. възраст)

възраст

 сбор от възраст + стаж
(точки)

стаж
(при мин. възраст)

2000 г.    55 г. 6 м. 88    32 г. 6 м.    60 г. 6 м. 98    37 г. 6 м.
2001 г.    56 г. 89    33 г.    61 г. 99    38 г.
2002 г.    56 г. 6 м. 90    33 г. 6 м.    61 г. 6 м. 100    38 г. 6 м.
2003 г.    57 г. 90    33 г.    62 г. 100    38 г.
2004 г.    57 г. 6 м. 90    32 г. 6 м.    62 г. 6 м. 100    37 г. 6 м.
2005 г.    58 г. 91    33 г.    63 г. 100    37 г.
2006 г.    58 г. 6 м. 92    33 г. 6 м.    63 г. 100    37 г.
2007 г.    59 г. 93    34 г.    63 г. 100    37 г.
2008 г.    59 г. 6 м. 94    34 г. 6 м.    63 г. 100    37 г.
2009 г.    60 г. 94    34 г.    63 г. 100    37 г.
от 2010 г.    60 г. 94    34 г.    63 г. 100    37 г.
 

Реклама