Последно променен на Събота, 04 Септември 2010 23:08

Допълнително задължително пенсионно осигуряване


НАИМЕНОВАНИЕ
Параграф
Процент
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд
080120
12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд
080121
7

Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд 

080123
4
ПРИХОДИ
Параграф
Процент
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005 г. (вноските се превеждат по ЕГН)
080124
3
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд “ГВРС” в професионален фонд (внасят се само от НОИ)
080128
12
7
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд “ГВРС” в универсален фонд (внасят се само от НОИ)
080150
4
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН
280223
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд
280207
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд
280208
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд
280210
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд
280212
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд
280213
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд
280211
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
080122
-
Подобни статии:
 

Реклама