Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Учителски пенсионен фонд

ПРИХОДИ
Параграф
Процент
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа)0810084,3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 280203-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 280204-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 280214-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 080118-

 

Реклама