Последно променен на Петък, 29 Октомври 2010 20:13

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС)

2006 год.

Наименование
Параграф
Процент
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС"
080910
0,5
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС"
280220
 
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС"
280221
 
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС"
280219
 
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
080118
 
Възстановени суми от работодатели за гарантирани вземания на работници и служители и осигурителни вноски върху тях
428200
 
 

Реклама