Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

31 Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда
32 Указание от 12.01.2010 г относно прилагането на Наредба Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (задължителното установяване на дистанционна връзка с НАП)
33 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г
34 Списък на пощенските станции, в които през ще се приемат данъчни декларации
35 Ваканции и почивни дни за учениците 2011 г
36 Празници и почивни дни 2011 г
37 Изменение на Наредбата за правилата, прилагани при отчитането и декларирането на стоки. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
38 Обжалване на решенията на органите на експертизата на работоспособността
39 Наредба № 1 от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
40 Идентификация на животни. Заповеди, процедури, наръчници
41 Издаване на еднократен Ad-hoc ЕОRI номер. Подаване на митническа декларация
42 Разлика между "режим с отложено плащане" и "митнически икономически режим"
43 Чуждестранно юридическо лице извън ЕС, митническо складиране, прехвърляне на собственост на българска фирма
44 Указание относно Разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 при внос на акцизни автомобили
45 Безмитен внос на лично имущество
 
Страница 3 от 20

Реклама