Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

271 Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
272 Тарифа за таксите, които се събират от Агенция Митници по чл. 12 от Закона за митниците
273 Необходимостта от съгласие при преустройство и промяна на предназначението на обекти в сгради ­ етажна собственост
274 УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Част 1
275 УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Част 2
276 УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Част 3
277 УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Част 4
278 Къде и как се плащат здравноосигурителните вноски ?
279 Издаване на осигурителни книжки и заверяване на осигурителен стаж и доход.
280 СПРАВКА -За размера на дневните и квартирни пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
281 НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН
282 Списък на основните норми за разход на гориво на личните мпс, при пътуване в командировка
283 Параграфи за плащане на осигурителни вноски. Държавно обществено осигуряване
284 Параграфи за плащане на осигурителни вноски. Здравно осигуряване
285 Параграфи за плащане на осигурителни вноски.Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 
Страница 19 от 20

Реклама