Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

241 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
242 Погасяване на публични финансови вземания чрез прихващане
243 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
244 Електронни митници
245 Инструкция № 11 от 29.06.2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната
246 НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
247 Административни услуги на Министерство на финансите на Република България
248 Таблица за полагаемите дни обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност - по видове
249 МОД - 2009
250 ТЗПБ-2009
251 Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО и ГВРС за 2009
252 Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга
253 Постановление №129 от 6 юни 2008 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
254 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част I )
255 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част II )
 
Страница 17 от 20

Реклама