Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

226 Прекратяване на регистрация на превозното средство
227 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС
228 Извършване на транзитна регистрация
229 Регистриране на рекламен надпис и емблема на ППС
230 Документи за самоличност. Придобиване на документ за самоличност
231 Български документи за самоличност в чужбина
232 Необходими документи за регистриране на внесени от чужбина превозни средства
233 Отнемане на точки, загуба на правоспособност
234 Вашите права при съставяне на акт за административно нарушение
235 Издаване дубликат на контролен талон
236 Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"
237 Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
238 Наредби - Министерство на труда и социалната политика
239 Указание за ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК
240 Процедура по регистрация в Комисията по защита на личните данни
 
Страница 16 от 20

Реклама