Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

16 Отказ от социални помощи на основание чл.14 т.1, 2, 4
17 Промени в кодовете за вид плащане за 2012 г
18 Разместване на почивни дни през 2012 г.
19 Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
20 Официални празници 2012 г
21 Права на потребителите при некачествен ремонт. Отказ от поръчката
22 Права на потребителите. Връщане на стоката
23 Права при закупуване на стоки с изтекъл срок на годност?
24 Как трябва да постъпи потребителят с обувки или дрехи, които са дефектни?
25 Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой
26 Еднократна помощ за новородено дете
27 Изграждане на дистанционната връзка на фискалните ви устройства с НАП
28 Правилник за организиране на видовете инструктаж
29 Изменения в НКПД 2011
30 Преход НКПД-2005 към НКПД-2011
 
Страница 2 от 20

Реклама