Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

136 Удостоверение за декларирани данни
137 Как да подам декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО (за гражданите пребивавали в чужбина повече от 183 дни...)
138 Как да попълним подоходната си декларация
139 НСТС прие размерът на минималната месечна работна заплата за 2010 г. да бъде 240 лв.
140 Нова Наредба за прилагането на система Интрастат
141 Двойни увеличение на глобите за неплатени здравни осигуровки
142 НАРЕДБА № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
143 Промени в кодовете за вид плащане, в сила от 01.01.2010 г
144 Банкови сметки на дирекция Търговска несъстоятелност и дирекция Частни държавни вземания
145 Актуализирани са регистри Фискални устройства и ИАСУТД
146 Регистрация на обменни бюра
147 Отказват банков кредит заради неплатени глоби към КАТ
148 Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават цигари
149 Годишна корекция по реда на чл.73 от ЗДДС на ползван данъчен кредит 2009 г.
150 В срок от 14 календарни дни ще може да се откаже сключен договор за потребителски кредит
 
Страница 10 от 20

Реклама