Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

106 Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"
107 До 14 дни ще може да се отказва взет кредит
108 Промени в процедурата по регистрация на марките
109 Закрита е сметката на офис София - област за събиране на публични държавни вземания
110 Становища и указания на НАП 2010г
111 Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година
112 Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година
113 Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2012 година
114 Подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система Бизнес статистика
115 Програмен продукт (под DOS) за 2010 г. за декларации обр. № 1 и 6
116 Таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове
117 Единен класификатор на основните средства
118 Работни дни за периода 1999 - 2010 г.
119 ТАБЛИЦА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2010 г.
120 Промени в ЗКПО в сила от 01.01.2010 г
 
Страница 8 от 20

Реклама