Помощи за дете с един жив родител

Печат
Вторник, 15 Януари 2013 16:59
Последно променен на Вторник, 15 Януари 2013 17:01

Съгласно чл. 7, ал. 9 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), в сила от 01.01.2013 г., при условията на чл. 7, ал. 1 месечната помощ за деца с един жив родител се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.

По смисъла на ЗСПД, "дете с един жив родител" е ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие, ако продължава да учи, до завършване на средното образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, на което единият от родителите (осиновителите) е починал и което се отглежда от другия родител (осиновител), в случай че не е сключил граждански брак. В посочения от Вас случай не следва да бъде удостоверяван брутния месечен доход при подаване на молба-декларация за получаване на месечна помощ за дете по чл. 7 от ЗСПД. / Въпроси и отговори МТСП