Последно променен на Четвъртък, 05 Януари 2012 19:07

Въпрос : Баща ми получава целева помощ за отопление. Има обаче наследствени два парцела по един декар гора/общо 2 декара/. ако ги продаде или дари ще му бъде ли спряна целевата помощ ? До каква стойност може да се продадат без да му се спира помощта?

Отговор : Явно, че към момента на издаването на заповедта за отпускане на целева помощ за отопление Вашият баща е отговарял на нормативно определените условия и изисквания и за този отплителен сезон той ще получи помощта. Ако обаче той извърши дарение или продаде своя имот за сума, надвишаваща 60-кратния размер на гарантирания минимален доход (сега той е 65 лв.), това ще бъде основание в бъдеще време да бъде отказана целева енергийна или месечна помощ на баща Ви. Това е така, защото освен другите условия към потенциалните бенефициенти има изисквания да не са дарявали и/или продавали (съобразно реализираната сума от продажбата, посочена по-горе) свои имоти през последните 5 години от момента на подаване на молбата-декларация. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама