Последно променен на Четвъртък, 05 Януари 2012 19:04

Еднократната помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности от здравен, образователен, комунално-битов и друг характер.

Това е водещото при определяне правото на получаване на такава помощ при оценката на конкретния случай. Дарението по принцип не е пречка да подадете молба-декларация. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама