Последно променен на Четвъртък, 05 Януари 2012 19:03

Въпрос : Възможно ли е Социални грижи да ми откажат подадената от мен помощ по чл.14 т.1, 2, 4 за наем че цитирам "молителката не е открита на адреса, не може да се установи необходимост от социално подпомагане". Това ,че съм безработна налага ли се да си стоя в къщи и никъде ли нямам право да излизам, а да чакам социалните?

Отговор : Отпускането на социална помощ става въз основа на подадена молба-декларация след извършване на социална анкета в дома на лицето или семейството по постоянния адрес и изготвянето на социален доклад от социалните работници, извършили анкетата. Това е важен момент от процедурата, за да се установи обективно наличието на основанията за отпускане респективно отказ за отпускане на заявената помощ. Нормативно е определена процедура за уведомление на лицето, ако не е открито на адреса и задълженията му във връзка с това. Явно в изпълнение на тази процедура, определена в чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, е било невъзможно провеждането на социална анкета. Това е основание да се направи отказ / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама