Последно променен на Четвъртък, 01 Декември 2011 11:47

РЕШЕНИЕ № 834 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

за разместване на почивни дни през 2012 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Обявява 2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден.
3. Обявява 25 май (петък) за почивен ден, а 19 май (събота) за работен ден.
4. Обявява 7 септември (петък) за почивен ден, а 29 септември (събота) за работен ден.
5. Обявява 31 декември (понеделник) за почивен ден, а 15 декември (събота) за работен ден.

 

Реклама