Поръчка за ремонт на дома не е направена според уговорката, а е дадена предплата и фирмата-изпълнител е дала много обещания. Има ли право потребителят да се откаже от поръчката и да си поиска парите обратно?

По този въпрос клиентите са защитени освен от Закона за защита на потребителите и от Закона за задълженията и договорите – глава 8 ( Договор за изработка ) и глава 9 ( Договор за поръчка ). Независимо дали има черно на бяло или не, договорът се счита за сключен и за отношенията между клиента и изпълнителя важат всички правила на закона.

В дадения по-горе случай, потребителят има право да поиска:

1. Поправяне в определен срок без допълнително заплащане
2. Приспадане на разходите, необходими за поправка ако те са направени от клиента
3. Отказ от поръчката при едно от следните условия:
- Наличие на съществени недостатъци
- Неспазване на уговорения срок за изпълнение
- Увеличение на първоначално уговорената цена без допълнително уговаряне / Източник Комисия за защита на потребителите

Подобни статии:
 

Реклама