Потребителят е закупил скъпа музикална уредба, която след месец се разваля. Възможно ли е потребителят да изисква гарантирания ремонт или може да изиска нова качествена музикална уредба?

Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриване то им, но не по-късно от срока на гаранция, ако такава е предоставена. При предявяването на рекламация потребителят има право да иска:

- Възстановяване на заплатената сума
- Замяна на стоката с нова
- Отбив от цената
- Безплатен ремонт

Транспортирането на уредбата за ремонт или за замяна, както и връщането й на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Какво да прави потребителят с промишлена стока, която не задоволява потребностите му? Занася я в магазина в 3 дневен срок, но там няма аналогична стока, с която би могла да се замени. Може ли в този случай да се съгласи на замяна със съвсем друга стока?

Потребителят има право на рекламация при:

- Констатирани липси
- Дефекти на стоката
- Несъответствие с обявения размер
- Несъответствие с обявената търговска марка

Замяната е възможна само ако стоката се връща в неповреден и чист вид, с опаковка, маркировъчни обозначения и документи по продажбата, само при условие, че търговецът се съгласи (по закон не е задължен). Потребителят трябва да се задоволи с вече закупената стока. / Източник Комисия за защита на потребителите

Подобни статии:
 

Реклама