Последно променен на Вторник, 06 Септември 2011 18:56

Причина обувките да са дефектни може да бъде: както производствен брак, така и неправилно ходене с тях т.е по вина на потребителя. Потребителят има право след откриване на дефекта да предяви претенция в магазина. Основата за предявяване на претенция представлява касова разписка, който потвърждава факта за покупка. При откриване на производствен дефект, потребителят има право на (по свое усмотрение):

- Гарантиран ремонт
- Нова и качествена стока
- Връщане на парите
- Отбив от цената

При безплатно отстраняване на дефекта от специализиран сервиз, разходите за транспорт на стоката следва да се заплатят от търговеца – продавач. При четвъртия вариант, отбива се определя по взаимна договореност. / Източник Комисия за защита на потребителите

Подобни статии:
 

Реклама