Въпрос : Има ли разлика в еднократната помощ при раждане на дете когато е признато от бащата и ако не е признато а също и при месечните детски надбавки и когато е признато има ли се предвид дохода на бащата за изчисляване на детските ако не живеят с майката в едно домакинство благодаря предварително

Отговор : Следва да подадете необходимите документи по реда на ЗСПД и ППЗСПД в Д"СП" по постоянен адрес и според конкретния случай ще се прецени -на какъв вид помощ имате право. Еднократната за новородено дете не зависи от това дали детето е признато- тя се отпуска на майката за живородено дете. По отношение на семейните помощи за дете до навършване на пълнолетие, се взима предвид дохода на всички членове на семейството. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама