Последно променен на Сряда, 02 Март 2011 17:16

От 1 март 2011 г., влизат в сила измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011. Новите длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. са 234. Длъжностите с променени кодове са 19 и длъжностите с променени наименования са 15.

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г

Подобни статии:
 

Реклама