Последно променен на Неделя, 27 Януари 2013 13:20

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002/19.12.2012 г.
Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-586/06.07.2012 г. Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-952/ 29.12.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-533/ 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-529/ 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-426/ 30.05.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-204/ 28.02.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-931/27.12.2010 г.

Указания за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Методологични бележки

Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите до 28.02.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите -от 01.03.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите -от 01.06.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите -от 01.07.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2012 г
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 10.07.2012 г
Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2013 г
Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-3/03.01.2011 г.

Подобни статии:
 

Реклама