Последно променен на Понеделник, 22 Ноември 2010 18:32

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОВЦЕ И КОЗИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

ЗАПОВЕДИ, ПРОЦЕДУРИ, НАРЪЧНИЦИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

Обучение на официални ветеринарни лекари

 

Реклама