Последно променен на Понеделник, 15 Ноември 2010 17:52

Разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания определят случаите на освобождаване единствено от вносни сборове и само за стоки, които се внасят на митническата територия на общността от трети за ЕС страни.

Поради тази причина, за личното имущество на лицата , които се завръщат от друго страни-членки на Европейския съюз в Република България този регламент е неприложим. В тази връзка обръщаме внимание, че съгласно Митническия кодекс на ЕС в рамките на териториите на ЕС се осъществява свободно движение на стоки без заплащане на мита и такси с еквивалентен на мито ефект при преминаването им от една държава-членка в друга държава-членка. В този случай обаче, за пренасяните от тях стоки, включително и автомобили, следва да бъде уреден въпросът с данък върху добавената стойност и акциз. Следва да се има предвид, че когато даден автомобил е акцизна стока по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, за него следва да бъдат извършени определените в този закон формалности, включително и заплащане на дължимия акциз, тъй като закона като цяло не съдържа разпоредби за освобождаване от заплащане на акциз за автомобили на лица, които сменят местопребиваването си. По отношение на облагането или освобождаването от ДДС в тези случаи компетентни са органите на Национална агенция за приходите. / Агенция Митници

 

Реклама