Проценти на инвалидност

Печат
Четвъртък, 21 Октомври 2010 20:15

1.при I група инвалидност - на намалена работоспособност над 90 на сто;
2. при II група инвалидност - на намалена работоспособност от 71 до 90 на сто;
3. при III група инвалидност - на намалена работоспособност от 50 до 70 на сто.

Подобни статии: