Необходими документи:
1. Документи за самоличност на всички членове на семейството, които са навършили 14 години;
2. Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството за предходните 6 месеца (ако доходите са от пунсия, информацията се набира по служебен път);

3. ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК ако има такива;
4. Документи за притежавана собственост, които след проверка на декларираните обстотятелства се връщат;
5. Последна платена бележка за електроенергия или топлоенергия (в зависимост от това с какво сеотоплявате);
6. Регистрационната карта от дирекция "Бюро по труда" (ако има безработно лице).

 

Реклама