Съгласно т. 34 на ал. 9 от Инструкция № 13 във връзка с т. 25 на чл. 2 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране от втора категория при пенсиониране е трудът на шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона, независимо от конструкцията на автомобила, пригодена съобразно начина за използване и вида на пренасяния товар: цистерни; автокранове; бетонови разтвори; превоз на цимент, брашно, прахообразни материали; сондажна апаратура; автостълби; автолаборатории; автоработилници и др.

Според чл. 2, т. 29 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват работи, като шофьори на товарни автомобили над 12 тона. Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 от Наредбата работи не по-малко от половината от установеното с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време (чл. 4, ал. 1). / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама