Последно променен на Сряда, 25 Август 2010 18:58

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаване на молба- декларацията. Еднократната помощ за раждане на дете може да бъде поискана в срок 3 години, считано от края на месеца, през който е родено детето се изплаща на майката, а при невъзможност на друг законен представител на детето.

 

Реклама