ВАЖНО ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР!

Във връзка със запитвания и разнородната практика на търговците при попълването на платежните нареждания, с които се заплащат таксите в търговския регистър, Агенцията по вписванията прави следното уточнение: в платежното нареждане задължително се посочва основанието за плащане на държавната такса, както и името на търговеца. Ако той има единен идентификационен код (ЕИК) се записва и ЕИК.

Подобни статии:
 

Реклама