Електронно деклариране на режим Внос, митническо складиране и манифестиране и обобщени декларации за въвеждане

Печат
Вторник, 13 Юли 2010 17:04

От 5 юни 2010 г. Агенция „Митници“ въведe в реална експлоатация система за електронно подаване на:

ЕАД и митнически манифести ще бъдат приемани и на магнитен носител, както и до сега.

Обобщените декларации за въвеждане са задължителни за подаване от 1 януари 2011 г. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии: