Условия и ред за издаване на безсрочни разрешения за производство на тютюневи изделия, съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия и Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство [pdf]  

Подобни статии:
 

Реклама