ПРОЕКТИ на Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както следва:

 1. 521030    Машинен оператор
 2. 522010    Електротехник
 3. 522030    Техник на енергийни съоръжения и инсталации
 4. 522040    Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
 5. 525010    Техник по транспортна техника
 6. 525020    Монтьор на транспортна техника
 7. 525050    Техник по подемно-транспортна техника
 8. 525060    Монтьор на подемно-транспортна техника
 9. 525070    Техник по железопътна техника
 10. 525080    Монтьор на железопътна техника
 11. 525100    Корабен техник
 12. 525110    Корабен монтьор
 13. 525120    Работник по транспортна техника
 14. 525140    Корабостроителен техник
 15. 581010    Геодезист
 16. 582010    Строителен техник
 17. 582030    Строител
 18. 582040    Строител-монтажник
 19. 582050    Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
 20. 582060    Пътен строител
 21. 582080    Помощник в строителството
 22. 582090    Помощник пътен строител
 23. 621130    Кинолог
 24. 840010    Корабоводител
Подобни статии:
 

Реклама