От 01.03.2010 г. е закрита набирателната сметка на офис София - област за събиране на публични държавни вземания с IBAN BG85RZBB91553320025205. Сумите за погасяване на задължения по публични държавни вземания към офис София-област следва да се внасят по сметка на ТД на НАП София:

IBAN BG28 BUIB9888 3322 9433 00  BIC: BUIBBGSF Банка „СИбанк” АД

Вижте актуализираните:

 Банкови сметки за публични държавни вземания

 Списък на банковите сметки на НАП валиден от 01.01.2010 г.

 

Реклама