Подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система Бизнес статистика

Печат
Вторник, 02 Март 2010 17:18
Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:30

Годишният отчет за дейността Ви можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС „Бизнес статистика”, е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:

1) Интернет браузър (един от следните):
2) Adobe Reader 9 или по-нов.

ВАЖНО! 64-битовите версии на MS Internet Explorer не се поддържат, тъй като PDF-plugin-ът на Adobe Reader не работи в MS Internet Explorer 64-bit. Вместо това, ако операционната Ви система е 64-битова версия на MS Windows XP/Vista/7, можете да ползвате 32-битовата версия на MS Internet Explorer.

Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.