Последно променен на Четвъртък, 25 Февруари 2010 17:10

ТАБЛИЦА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2010 г.

ДОО

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

Работници и служители 3-та

категория труд, родени преди

01.01.1960 г.

11.600

8.900

20.500

Работници и служители 3-та

категория труд, родени след

31.12.1959 г.

8.800

6.700

15.500

Работници и служители 1-ва и 2-

ра категория труд, родени преди

01.01.1960 г.

14.600

8.900

23.500

Работници и служители 1-ва и 2-

ра категория труд, родени след

31.12.1959 г.

11.800

6.700

18.500

Самоосигуряващи се лица,

осигурени за всички

осигурителни случаи, родени

преди 01.01.1960 г.

19.500

19.500

Самоосигуряващи се лица,

осигурени за всички

осигурителни случаи, родени

след 31.12.1959 г.

14.500

14.500

Самоосигуряващи се лица,

осигурени само за пенсия,

родени преди 01.01.1960 г.

16.000

16.000

Самоосигуряващи се лица,

осигурени само за пенсия,

родени след 31.12.1959 г.

11.000

11.000Вноски за фонд ГВРС

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

Работници 1-ва, 2-ра и 3-та категория
труд

0.100

-

-

0.100Здравно осигуряване

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

Работещи по трудов договор за

1-ва, 2-ра и 3-та категория труд

4.800

3.200

8.000

Самоосигуряващи се лица

8.000

8.000ДЗПО - универсален фонд

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

За работещи по трудов договор

1-ва, 2-ра и 3-та категория труд

родени след 31.12.1959 г.

2.800

2.200

5.000

За самоосигуряващи се лица

родени след 31.12.1959 г.

5.000

5.000ДЗПО - професионален фонд

Вид осигурен

Вноски за сметка на

работодател

работник

самоосигуряващо се

лице

Общ

процент

За работещи по трудов договор

1-ва категория труд

12.000

12.000

За работещи по трудов договор

2-ра категория труд

7.000

7.000

Дължимите вноски за фонд ТЗПБ се определят според икономическата дейност на

предприятието


Общ процент на осигурителните плащания за един осигурен


Вид осигурен

Процент

Трета категория труд:

28.600

Втора категория труд:

38.600

Първа категория труд:

43.600

Самоосигуряващо се лице

За всички осигурителни случаи:

27.500

За старост, пенсия и смърт:

24.000

 

Реклама