Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:01

Считано от 01.01.2010 г. се закриват всички банкови сметки на Агенцията за държавни вземания.

Във връзка с предстоящото поемане от НАП на дейността на Агенцията за държавни вземания по принудително събиране на публични държавни вземания, от 01.01.2010 г. се откриват нови банкови сметки на дирекция Търговска несъстоятелност и дирекция Частни държавни вземания

Банкови сметки на постъпленията от продажби на конфискувани активи

Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност

Банкови сметки за принудително събиране на публичните вземания

 

Реклама