Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:43

Актуализирани са:

1. РЕГИСТЪР на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).

2. РЕГИСТЪР на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

3. РЕГИСТЪР на одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД).

Подобни статии:
 

Реклама