Последно променен на Петък, 05 Февруари 2010 20:48
Обща търговска и митническа политика
Обща селскостопанска политика
  В Министерство на земеделието и горите се открива информационен център, в който може да получите полезна информация за всички въпроси, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика след 1 януари 2007 г.
  Информационният център се намира в приемната на МЗГ. От 9.00 до 17.30 ч. всеки работен ден на Ваше разположение ще бъдат експерти на МЗГ на телефони:
  • 985-11-381
  • 985-11-692
  • 985-11-389
  • 985-11-876
  На тел. 985 11 251/ 226 може да получите информация за графика на отворените теми.
  Предложения за теми и въпроси може да подавате на press@mzgar.government.bg, www.mzgar.government.bg
Патенти и Търговски марки
Пълният текст на законите и наредбите ще намерите в сайта на Патентното ведомство на Република България, www.bpo.bg
Допълнителна информация по въпросите свързани с Европейския пазар може да се получи и от следните сайтовете:
Визов режим - Новости
 • Визов режим – Сърбия, Черна Гора и Македония
  От 01.01.2007 е въведен визов режим за гражданите на републики Сърбия, Черна гора и Македония за посещението им в България. За бизнес посещение е необходимо представянето на покана-декларация, заверена от БТПП. От Министерството на външните работи ни уведомиха, че са информирали консулските служби при българските посолства в тези държави да изискват при издаването на бизнес виза заверена от БТПП покана-декларация.
  От своя страна ние изпратихме информация по този въпрос до търговските палати на Сърбия, Черна гора и Македония.
 • Визов режим – други
  От 01.01.2007 се прилага безвизов режим за влизане и пребиваване в Република България за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца на граждани на Израел, Парагвай, Сингапур и Бруней, притежаващи валидни обикновени паспорти.
 • Визов режим – ИНФОРМАЦИЯ за заверка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р България
 

Реклама