Последно променен на Сряда, 15 Декември 2010 18:45

Таблица на праговете за регистрация в държавите членки за дистанционни продажби

Държава членка Вид валута Праг за регистрация при дистанционни продажби
Белгия EUR 35 000
Чехия CZK 1 140 000
Дания DKK 280 000
Германия EUR 100 000
Естония EEK 550 000
Гърция EUR 35 000
Испания EUR 35 000
Франция EUR 100 000
Ирландия EUR 35 000
Италия EUR 27 889
Кипър CYP 20 000
Латвия LVL 24 000
Литва LTV 125 000
Люксембург EUR 100 000
Унгария EUR 35 000
Малта EUR 35 000
Холандия EUR 100 000
Австрия EUR 100 000
Полша EUR 35 000
Португалия EUR 35 000
Словения EUR 35 000
Словакия SKK 1 500 000
Финландия EUR 35 000
Швеция SEK 320 000
Великобритания GBP 70 000
България BGN 70 000
Румъния RON 118 000
 

Реклама