Здравейте!
Майка съм на 2 деца. Баткото е на 2,5 години, а сестричката му е на 10 месеца. Майка ми е пенсионер и може би ще се възползваме от възможността баба им да помага. Въпроса ми е следния: Ако реша да запиша дъщеря ми на ясла / например на 2 години/ преди да навърши 3, може ли да се прекъсне т. нар. договор или трябва да се продължи до навършване на третата година?


В националната програма „В подкрепа на майчинството” е определена максимална продължителност на трудовия договор на лице, заето с отглеждането на дете до 3 годишна възраст. В изпълнението на договорите за финансиране на програмата, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, дирекциите „Социално подпомагане” в качеството си на работодатели имат право да прекратяват трудовите договори с наетите лица при определени хипотези. Една от тях се отнася до ситуациите, при които възниква някое от обстоятелствата, водещи до прекратяване на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, по реда на чл. 46, ал. 6 и ал. 7, т. 1-3 и т. 5-6 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Сред тези обстоятелства са и случаите, при които детето е настанено в детско заведение.

 

Реклама