Жена ми е в майчинство за втората ми дъщеря на годинка и 20 дена.
Първата ми дъщеря е на 2 год и 8 месеца.
Може ли бабата да кандидатства за тази програма в подкрепа на майчинството, докато детето навърши 3 години.

Националната програма „В подкрепа на майчинството” подпомага „ връщането” на работа на майките с малки деца, чрез осигуряване на грижи за техните деца от търсещи работа лица, в рамките на периода от отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и до навършване на 3 годишната възраст на детето. Вашата съпруга може да се включи в програмата и съответно бабата да отглежда второто Ви дете до навършване на 3 годишна възраст. При желание за участие съпругата Ви следва да се обърне към дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене, а бабата - да ес регистрира като търсещо работа лице в дирекция „ Бюро по труда” също по местоживеене.

 

Реклама